Cmua

 

De voortgangsgesprekken

  1. -De voorbereiding voor AIOS

  2. -De checklist

  3. -Overzicht vorderingen EPA’s (5 jarig curriculum)

  4. -Overzicht vorderingen EPA’s (3 jarig curriculum)
De bekwaamheidsverklaring van een EPA

Spelregels Algemeen

Een bekwaamverklaring... en dan?


Laag-complexe zorg

Hoog-compleze zorg (intiele fase)

Hoog-complexe zorg (definitieve fase)

Kritiek zieke patient (niveau 3)

Kritiek zieke patient (niveau 4)

Toetsen van begrip

VOOR AIOS

  1. -VIVA Formulier (voorheen Case based discussie)

VOOR FELLOWS

  1. -Case based discussie formulier

______________________________________________________________________________

    ALGEMEEN 

    Home

    Spoedeisende geneeskunde

    Vaste links / Boeken

    Kennis en literatuur

    NIV

    Spoedechografie

    Wetenschap


    OPLEIDING

    Inwerken

    Opleiding SEH

    OOR AMS-BEV

    Onderwijs